Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Zięba

Zakup Rezonansu Magnetycznego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na:

 1. APARAT DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO MAGNETOM SYMPHONY, A TIM SYSTEM lub równoważny – 1 szt.
 2. STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA REKONDYCJONOWANA – 1 szt.
 3. SYSTEM RIS/PACS – 1 szt.
 4. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRACOWNI.

 

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załącznikach i są do pobrania ze strony www.rezo-medica.pl

 

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – waga 90%,
 • dane techniczne przedmiotu zamówienia – waga 10%.

 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • wypełniony załącznik nr 1,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w załączniku nr 2, nr 3.
 • wartość oferty wyrażoną w PLN (cena brutto). W przypadku uzyskania ofert w walutach innych niż złote do przeliczania kursu przyjęty będzie kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy Narodowy Bank Polski nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowany będą kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty,
 • termin ważności oferty.

 

Oferty prosimy składać do dnia 28.11.2011 r. w siedzibie firmy:

Rezo-medica Spółka Jawna

Zbigniew Gniadek,  Agnieszka Woroniecka

09-400 Płock,

ul. Medyczna 8

 

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 30.11.2011 r.

 

O wyborze dostawcy poinformujemy drogą telefoniczną.