INFOLINIA: 24 365 97 29

Slide background
Slide background

Dla pacjenta

Ważne informacje!

Na badanie Rezonansem Magnetycznym należy:

  1. Nie jeść przez 2 godziny przed badaniem (dotyczy badań z podaniem środka kontrastowego).
  2. Zgłosić się do pracowni około 15 minut przed wyznaczoną godziną badania.
  3. Przynieść poprzednie badania (TK, MR, RTG, USG) ewentualnie inną posiadaną dokumentację medyczną ( np. karty leczenia szpitalnego).
  4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wypełnić upoważnienie do odbioru wyników badania (dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”).
  5. W dniu badania leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przed badaniem MR należy powiadomić lekarza radiologa lub technika prowadzącego badanie o:

1. Wszczepionej protezie.
2. Metalowym implancie w ciele.
3. Rozruszniku serca.
4. Wkładce domacicznej.
5. Przebytych operacjach w których stosowano: śruby, zaciski naczyniowe, metalowe zapinki.
6. Tatuażach.
7. Metalowych opiłkach lub odłamach tkwiących w ciele.
8. Wypełnieniach w zębach.
9. Uczuleniach na środki kontrastowe w trakcie poprzednich badań obrazowych.
10. Uczuleniach na leki , pokarmy, substancje chemiczne.
11. Przewlekłych chorobach (nerek, serca).
12. Lęku w czasie przebywania w zamkniętych pomieszczeniach (klaustrofobii).


Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR są:

rozrusznik serca, neurostymulator, implant wewnątrzślimakowy, metaliczne opiłki w oku, pompa insulinowa.

Nie zaleca się wykonywania badania w I trymestrze ciąży .
Pacjentki, które są w ciąży muszą powiadomić o tym fakcie lekarza radiologa.


Środki kontrastowe w rezonansie magnetycznym

Wykonanie niektórych badań metodą rezonansu magnetycznego wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Obecnie najpowszechniej stosowane są kontrasty oparte na gadolinie– pierwiastku wykazującym właściwości paramagnetyczne. W naszej placówce używany jest Gadovist 1,0.

Mechanizm działania środka kontrastowego podawanego pacjentowi podczas badania MR polega na gromadzeniu się go w badanej tkance w celu wzmocnienia lub osłabienia odbieranego sygnału. Umożliwia to uzyskanie obrazów o różnym kontraście w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz bardziej szczegółowe uwidocznienie nieprawidłowości.

Pełna specyfikacja produktu ( możliwe działania uboczne ) znajduje się pod adresem:

https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=10409-c


OBSŁUGA PACJENTA MAŁOLETNIEGO


Osoby małoletnie do 18 roku życia

Osoby małoletnie do 18 roku życia na badanie MR powinny zgłosić się  z przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym lub za jego zgodą z opiekunem faktycznym. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, ten powinien dostarczyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. (Załącznik dostępny w zakładce “Dokumenty do pobrania”)


Osoby małoletnie od 16 do 18 roku życia

Przy realizacji świadczeń zdrowotnych obowiązują ogólne zasady zgodnie z obsługą pacjenta do 16 roku życia. Dopuszcza się świadczenia bez obecności opiekuna ustawowego/prawnego lub opiekuna faktycznego. Warunkiem udzielenia świadczenia jest przedłożenie pisemnej, jednorazowej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego. (Załącznik dostępny w zakładce “Dokumenty do pobrania”)

 

 

Pracownia rezonansu magnetycznego

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...