Na czym polega badanie Rezonansem Magnetycznym

Na czym polega  badanie Rezonansem Magnetycznym

Rezonans Magnetyczny (MR) jest badaniem obrazowym wykorzystującym do oceny narządów ludzkiego ciała pole elektromagnetyczne. Rezonans Magnetyczny jest szczególnie przydatny do oceny ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego), stawówki tkanek miękkich oraz narządów jamy brzusznej i miednicy małej.

Rezonans Magnetyczny jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką obrazową, która pozwala na ocenę morfologii i funkcji narządów ludzkiego ciała.

Zaletą tego badania jest brak narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie oraz możliwość anatomicznego odwzorowania narządów w dowolnych płaszczyznach.