Plan Połączenia z SPP „PROF – MED” Sp. z o.o.

Plan Połączenia z SPP „PROF – MED” Sp. z o.o.

Plan Połączenia ze spółką Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED” Sp. z o.o.

Zarząd spółki Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 2 [1] Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 11 października 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o. nr 165/VII/2019 Plan Połączenia ze spółką Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED” Sp. z o.o. (jako spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED” Sp. z o.o. na spółkę Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony ze Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową „PROF – MED” Sp. z o.o. Plan Połączenia znajduje się tutaj:

Plan_Połączenia_CM_Medica i Profmed_11_10_2019